Koátka
IC. BAAL GUSANERA, CZ OSH b 03 24
a Zadora Ari Gan OSH n

Otec:EC. TACHIMAS´ORCA, JW, DSM, OSH n 03
Matka:GIP GIC TAPPI SIMON,CZ, OSH b 24
otec: CH SAN - T - REE CHARMEUR,SIA n
matka: CH BROOKIE DREAM OF ORSI, JW, OSH n 03 24


Koátka se narodila 22.6.2011 a jsou k odběru...)))
Kittens birthdate: 22.6.2011
Drakón Gusanera, CZ SYS n 03 - male - for pet - volný - available
Dido Gusanera, CZ, OSH n - female - zadaná - Aneta, Wroclaw, PL
Diké Gusanera, CZ, OSH n - female - for pet, volná - available